Finanční podpora nadace Agrofert

25. února 2019

Čáslavský Domov pro osoby se zdravotním postižením se dlouhodobě potýkal s příliš velkým společným prostorem, ve kterém se pohybovalo 14 obyvatel. Jedná se o mladé dospělé lidi s těžkým mentálním postižením, k němuž se přidružuje i postižení smyslů, poruchy řeči, motoriky, pohyblivosti, epilepsie a vážné formy autismu.

Finanční podpora nadace Agrofert
25. února 2019 - Finanční podpora nadace Agrofert

Velké prostory byly pro práci s osobami s autismem a agresivním chováním nevhodné, neboť skýtaly velké množství podnětů vyvolávajících záchvaty a rizikové projevy vůči okolí. Soužitím v jedné velké společné domácnosti trpěli ostatní klienti, kteří se stávali terčem různých konfrontací, což se pak negativně odráželo na jejich aktuálním psychickém stavu.

Finanční podpora Nadace Agrofert nám umožnila Domov rozdělit na dvě samostatné domácnosti  nově vzniklou domácnost vybavit novou kuchyní, jídelnou, vybavením pokojů a společenskou místností. Především se však zmenšil počet obyvatel pobývajících na jednom prostoru a situace v Domově se výrazně zklidnila.

Nadaci Agrofert děkujeme za podporu.