Ježíškovým vnoučetem se stala i SOŠ a SOU Mladá Boleslav

9. dubna 2018

Velké poděkování patří žákům a učitelům ze SOŠ a SOU Mladá Boleslav, kteří se stali Ježíškovými vnoučaty a v rámci stejnojmenného projektu dali našemu Domovu v Opolanech úžasný dárek! Vlastnoručně pro nás vyrobili krásnou novou kuchyňskou linku :-)

O tom, jak celá akce probíhala, referuje Ing. Vratislav Kozák, zástupce ředitele střední odborné školy:

Ježíškovým vnoučetem se stala i SOŠ a SOU
9. dubna 2018 - Ježíškovým vnoučetem se stala i SOŠ a SOU Mladá Boleslav

11. prosince 2017 se škola přihlásila do projektu Českého rozhlasu Radiožurnál Ježíškova vnoučata a rozhodla se splnit přání Domova se zvláštním režimem Opolany – Diakonie Střední Čechy. Přání znělo Kuchyňská linka - nová nebo oprava stávající.

S nápadem přihlásit se do projektu přišel zástupce ředitele Vratislav Kozák, který přání objevil a školu do projektu přihlásil. Po prvním kontaktu s vedoucí zařízení Petrou Šebestovou byla zahájena realizace celé akce. Na prohlídku stávající kuchyňské linky vyjeli zástupce ředitele s učitelem odborného výcviku truhlářů Janem Turkem začátkem ledna letošního roku. Na místě bylo rozhodnuto, že stávající kuchyňská linka je neopravitelná a bude vyrobena linka nová. Nastalo měření, plánování, kreslení, do kterého byli zapojeni žáci druhého ročníku oboru truhlář. Do realizace byla zapojena i firma Kuchyně Jiřík z Mladé Boleslavi, kam chodí žáci oboru truhlář na praxe. Do vyrobených korpusů žáci zabudovali kování a dřez.

3. dubna nastala akce kulový blesk a žáci s učitelem odborného výcviku panem Turkem vyjeli i s novou linkou do Opolan. Zde demontovali starou linku a zabudovali linku novou. Hned následující den byla montáž dokončena a linka byla za účasti učitele odborného výcviku pana Turka a žáků
2. ročníku oboru truhlář slavnostně předána zástupkyním Diakonie do užívání. Zástupce ředitele Ing. Kozák při předání řekl, že je to úžasný pocit pro něj i pro žáky, že se mohli účastnit projektu Ježíškova vnoučata a pomoci tak pracovnicím i klientům DZR Opolany.

Ing. Vratislav Kozák