Příběh ze života - Azylový dům Vlašim

4. března 2019

Dům pro matku a dítě ve Vlašimi poskytne každým rokem službu azylové bydlení  asi 120 uživatelům. Všichni, kdo tu pracují, jsou moc rádi za každý pobyt s dobrým koncem, potvrzuje jim, že jejich náročná práce má smysl. Jeden takový zažili a rádi by se o něj podělili:

Azylový dům Vlašim aneb minulost
4. března 2019 - Příběh ze života - Azylový dům Vlašim

„Minulost Vás vždy dožene …"

Příběh Ely, 34 let

Drogy byly součástí Elina života dlouhých 16 let…  V době, kdy zjistila, že je těhotná, podstupovala substituční léčbu a motivací, aby v léčbě pokračovala, bylo právě miminko,  které nosila pod srdcem. Během svého těhotenství se spojila s pracovnicemi z oddělení sociálně právní ochrany v místě trvalého bydliště, aby jí pomohly najít bezpečné místo pro ni a její nenarozené dítě.

Do Domu pro matku a dítě ve Vlašimi  si Ela poddávala žádost již sama. V den kdy chtěla v azylovém domě začít bydlet, nastoupila do porodnice a porodila svého prvorozeného syna Jindřicha.

Nástup paní Ely do Domu pro matku a dítě nebyl vůbec jednoduchý. Po dlouhých letech se učila žít normální život bez drog a současně zvládat péči o novorozeně. Jak sama s odstupem říká, pochybnosti a otázky typu: Zvládnu substituční léčbu? Je vše v pořádku? Nezanedbám péči o syna? Dodržím svá předsevzetí? Budu docházet na následnou adiktologickou péči? Nepromarním svou šanci?...  ji provázely na každém kroku. Byla to nezměrná láska k Jindřichovi, díky níž paní Ela den, co den, po celý rok dokazovala, že je schopná se se životem poprat a být dobrou a starostlivou mámou pro svoje dítě. I když v azylovém domě, dokázala sobě a synovi vytvořit útulné a bezpečné prostředí, ve kterém se oba cítili dobře. Velký podíl na úspěšném pobytu paní Ely mají pracovnice Domu pro matku a dítě ve Vlašimi. Všechny se shodují na tom, že začátky nebyly vůbec jednoduché, ale jejich profesionální přístup bez předsudků a schopnost pomoci v těžkých chvílích bylo právě to, co paní Ele pomohlo, jak dnes sama s úsměvem připomíná.

Ovšem nic není jen růžové a minulost Vás vždy dožene…  s jejím řešením ale paní Ele v tuto chvíli už pomáhá její rodina. Rodina, se kterou obnovila zpřetrhané vazby až během pobytu v Domě pro matku a dítě. Vztahy si paní Ela dokázala urovnat i s otcem Jindřicha. Rodiče během pobytu ve Vlašimi využili možnosti bydlení pro celé rodiny. V průběhu společného soužití v bezpečném prostředí se ujistili, že mohou být skvělými rodiči, ale už ne partneři. Paní Ela stále dochází k pracovnicím adiktologické služby,  dál je v substituční léčbě, stále je pod dohledem pracovnic z oddělení sociálně právní ochrany dětí…  

Pobyt v Domě pro matku a dítě  paní Ele skončil, sama si zajistila následné bydlení v jiném azylovém domě pro matky s dětmi v místě, kde bude mnohem blíže své rodině a kde bude mít větší šanci v budoucnu získat byt.

Všichni z Domu pro matku a dítě ve Vlašimi paní Ele a jejímu synovi moc přejeme, aby přes všechny překážky vedli krásný, spokojený život a jsme moc rádi, že jsme na krátkou dobu byli jeho součástí…