Vánoční slavnost v Čáslavi

22. prosince 2018

V předvánočním čase rozezněly čáslavský evangelický kostel tóny hudby i zpěv koled. Nejednalo se však o obyčejnou ,,besídku“ nýbrž o pravou Vánoční slavnost, kterou si připravili klienti Diakonie a žáci Speciální školy v Čáslavi.

Vánoční slavnost v Čáslavi
22. prosince 2018 - Vánoční slavnost v Čáslavi

Během slavnosti se zpívaly koledy, klienti STD recitovali krátké básničky. Na úvod zaznělo také pár slov z úst paní ředitelky Mašínové. Účast byla opravdu hojná a atmosféra vánočně poklidná. Závěrečného slova, krátké modlitby a požehnání se ujal pan farář z Kutné hory. Vánoční slavnost se stala krásným zastavením v tomto ,,bláznivém“ předvánočním čase.