Vážení rodiče,

s lítostí Vám oznamujeme, že Dětská skupina Anna ukončuje provoz ke dni 31.7.2023.

Děkujeme za pochopení

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy

 

 

 logo na web(2)

Název projektu: Provoz Dětské skupiny Anna

Reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015667           

 

Co služba zajišťuje?                                                                                          

 • Zajišťuje rodičům, žijícím v regionu MAS Blaník, hlídání dětí takovým způsobem, aby mohli docházet do zaměstnání nebo si aktivně zaměstnání hledat, případně aby mohli využít nabídek ÚP (např. rekvalifikace)
 • Péče o děti v DS je zaměřena na individuální zajištění potřeb dětí, na rozvoj jejich schopností, hygienických a kulturních návyků. Děti se učí pobytu v kolektivu, vzájemnému respektu a spolupráci.
 • O děti pečují kvalifikované pečující osoby.

Jaká je kapacita?

 • Okamžitá kapacita zařízení je 6 dětí.

Kolik služba stojí a jak je financována?

 • Školné je po dobu realizace projektu financováno z dotací EU, OP Zaměstnanost.
 • Náklady na stravování hradí rodiče dětí. Možnosti stravování jsou upraveny v rámci smlouvy - dítě si donese připravený oběd z domova a v DS mu bude uskladněn a následně připraven nebo bude oběd zajištěn ze ŠJ Sídliště v ceně 40,- Kč + svačiny, které zajišťují pracovnice DS, každá v hodnotě 15,- Kč.

Jaké je zázemí dětské skupiny?

 • Zázemí DS je vybudováno v 1. patře Azylového domu pro rodiny s dětmi, je odděleno od prostor, kde jsou poskytovány sociální služby. Denní místnost pro děti je vybavena pomůckami pro hry a rozvoj dětí, kobercem a lehátky na odpočinek. Stravování probíhá  v jídelně dětské skupiny, dále je pro děti k dispozici sociální zázemí, odpovídající zákonným normám.  
 • K pobytu venku bude využívána zahrada Domu pro matku a dítě, zámecký park a vycházky do vhodných lokalit města.
 • Prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející ze zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v DS.

Jaké jsou podmínky pro přijetí do dětské skupiny?

 • Věk dítěte od 2 let do zahájení školní docházky
 • K nástupu do DS je třeba doložit:
 • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti v DS a potvrzení o pravidelném očkování dítěte
 • potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce - vazba rodičů na trh práce (zaměstnání, OSVČ, studium, evidence na Úřadu práce, rodič na rodičovské dovolené s trvajícím pracovním poměrem)
 • Děti jsou přijímány během celého roku, pokud má DS volnou kapacitu.

Adresa dětské skupiny:        Benešovská 507, Vlašim

Zahájení provozu:                 1. července 2020

Provozní doba:                      pondělí  –  pátek od 6.00 do 18.00 hodin

Koho oslovit v případě zájmu o službu?

Bc. Kožíšková Ivana. Tel.:734 410 992, email: koziskova.ivana@diakonie-stred.cz