Azylový dům pro rodiny s dětmi

 

Komu je služba určena?

Služba je určena rodinám s dětmi (úplným a neúplným rodinám s nezletilými dětmi; partnerům, kteří společně vychovávají nezletilé děti; pěstounům, kteří pečují o nezletilé dítě) a osobám v krizi (těhotné ženy, další dospělý člen rodiny).

Je služba omezena věkem?

Není.

Jaký je cíl služby?

Cílem služby je poskytovat dostatek času a prostoru k řešení krizové životní situace v bezpečném prostředí. Jedná se o přechodné ubytování poskytované na základě písemné smlouvy, maximálně na 1 rok.

Více informací o našem poslání, cílech a zásadách najdete ve veřejném závazku.

Na co se služba zaměřuje?

Poskytujeme přechodné ubytování (max. na 1 rok) v zařízených pokojích se společnými vybavenými kuchyněmi a sociálním zařízením, vždy pro 2 až 3 pokoje. Uživatelé také mohou využít prostor společné prádelny, sušárny, herny a zahrady.

Uživatelům umožňujeme zorientovat se ve vlastní situaci. Pomáháme jim naučit se spoléhat na sebe sama a stanovit si kroky k řešení problémů.

Poskytujeme základní sociální poradenství. Podporujeme uživatele v získání praktických dovedností pro další život (např. kam se obrátit v případě problémů). Doprovázíme uživatele při jednání na úřadech a ostatních institucích. Pomáháme jim uvědomit si svá práva, ale také povinnosti.

Jakou formou, kde a v jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Jedná se o pobytovou službu, kterou poskytujeme v Azylovém domě pro rodiny s dětmi ve Vlašimi, Benešovská 507. Služba je poskytována nepřetržitě.

Jaká je kapacita zařízení?

Celková kapacita služby 40 osob, z toho 16 lůžek pro dospělé.

Kolik služba stojí?

Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je ke stažení níže.

Koho oslovit v případě zájmu o službu?

Vedoucí služby:

Bc. Ivana Kožíšková

Tel.: +420 734 177 702

e-mail: koziskova.ivana@diakonie-stred.cz

Dokumenty ke stažení:

Veřejný závazek, Smlouva, Potvrzení o zdravotním stavu, Ceník