Azylový dům

Komu je služba určena?

Služba je určena těhotným ženám, osamělým plnoletým matkám a rodinám s dětmi do 18 let, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, osobám v krizi.

Je služba omezena věkem?

Ano, matka či otec musejí být plnoletí a jejich děti nezletilé.

Jaký je cíl služby?

Poskytovat dostatek času a prostoru k řešení krizové životní situace v bezpečném prostředí. Jedná se o přechodné ubytování poskytované na základě písemné smlouvy, maximálně na 1 rok.

Více informací o našem poslání, cílech a principech najdete ve veřejném závazku.

Jaké jsou naše zásady při poskytování služby?

  • respektujeme práva klientů na svobodné rozhodování
  • dodržujeme zásady diskrétnosti a mlčenlivosti při jednání s klientem
  • přistupujeme individuálně k řešení problémů každého klienta
  • podporujeme klienty k nezávislosti
  • podporujeme sebedůvěru a snahu hledat vlastní cestu k řešení současné situace

Na co se služba zaměřuje?

Poskytujeme přechodné ubytování (max. na 1 rok) v zařízených pokojích se společnými vybavenými kuchyněmi a sociálním zařízením, vždy pro 2 až 3 pokoje. Klienti také mohou využít prostor společné prádelny, sušárny, herny, dílny, učebny a zahrady.

Klientům umožňujeme zorientovat se ve vlastní situaci. Pomáháme jim naučit se spoléhat na sebe sama a stanovit si kroky k řešení problémů.

Poskytujeme základní sociální poradenství. Podporujeme klienty v získání praktických dovedností pro další život (např. kam se obrátit v případě problémů). Doprovázíme klienty při jednání na úřadech a ostatních institucích. Pomáháme jim uvědomit si svá práva, ale také povinnosti.

Poskytujeme podporu v péči o děti ve věku 3 – 6 let v rámci aktivit Školička a Předškolička. Podporujeme rodiče dětí školního věku formou pomoci s domácí přípravou dětí na vyučování.

Kde a jakou formou je služba poskytována?

Jedná se o pobytovou službu, kterou poskytujeme v Azylovém domě pro matku a dítě ve Vlašimi, Benešovská 507.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Služba se poskytuje nepřetržitě.

Jaká je kapacita zařízení?

Celková kapacita služby 40 osob, z toho 16 lůžek pro dospělé.

Kolik služba stojí?

Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u vedoucí služby.

Koho oslovit v případě zájmu o službu?

Vedoucí služeb Vlašim. Tel.: +420 734 410 990; e-mail: lucanova.stred@diakonie.cz

Sociální pracovnice, Tel.: +420 734 177 702, e-mail: jindrova.stred@diakonie.cz

OPZ III