Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

Komu je služba určena?

Služba je poskytována rodinám s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou chtějí řešit, ale nedokáží ji řešit vlastními silami. Služba je poskytována jednotlivcům (matka, otec, jiná pečující osoba) s dětmi, úplným rodinám, těhotným ženám a nezletilým osobám (15-18 let).

Jaký je cíl služby?

  • Rodina, která umí samostatně fungovat ve společnosti.
  • Rodiče (pečující osoby), kteří zvládají své rodičovské kompetence a zajišťují bezpečné a podnětné prostředí pro vývoj dítěte.
  • Rodiče (pečující osoby) a děti, kteří dodržují společenské normy a plní své povinnosti včetně vzdělávacího procesu dětí.

Více informací o našem poslání, cílech a principech najdete ve veřejném závazku.

 Na co se služba zaměřuje?

  • Vztahy v rodině (rozvod či rozchod rodičů, řešení konfliktů v rodině, zlepšení a upevnění vztahů mezi rodinnými příslušníky aj.)
  • Péče o děti (vytváření vhodného podnětného prostředí pro vývoj dítěte, podpora při zajištění chodu domácnosti, nácvik hygienických návyků aj.)
  • Finanční situace rodiny (vytvoření rodinného rozpočtu, hospodaření s financemi rodiny, řešení dluhových obtíží, nalezení vhodného zaměstnání rodičů aj.)
  • Bytové podmínky rodiny (podpora v udržení nebo nalezení vhodného bydlení pro rodinu, pomoc při řešení nevyhovujících bytových podmínek aj.)
  • Vzdělávání dětí (pomoc při hledání vhodného školského zařízení pro děti, nácvik správné přípravy dětí na školu, nastavení komunikace se školou aj.)

Jakou formou, kde a v jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Služba je poskytována na dvou pracovištích-ve Vlašimi a v Benešově.

Služba je poskytována v terénní a ambulantní formě.

Terénní forma služby probíhá přímo v domácím prostředí uživatelů. Ambulantní forma služby je poskytována v kanceláři služby.

Adresa pracoviště ve Vlašimi: Benešovská 507, 258 01 Vlašim

Ambulantní forma     PO + ÚT      8:00 – 11:00

Terénní forma            PO – ČT     12:00 – 17:00

Adresa pracoviště v Benešově: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Ambulantní forma     PO + ÚT      8:00 – 11:00

Terénní forma            PO – ČT     12:00 – 17:00

Jaká je kapacita služby?

Vlašim: U terénní formy 20 rodin, u ambulantní formy 10 rodin.

Benešov: U terénní formy 20 rodin, u ambulantní formy 10 rodin.

Kolik služba stojí?

Služba je poskytována bezplatně.

Koho oslovit v případě zájmu o službu?

Vedoucí služby: Bc. Tereza Štiková

Tel.: 734 410 997

e-mail: stikova.tereza@diakonie-stred.cz

 

Dokumenty ke stažení (aktualizováno 2023):

Smlouva, Příloha smlouvy, Pravidla,Veřejný závazek