Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

Komu je služba určena?

Služba je určena rodinám s dítětem nebo dětmi ve věku 0 – 18 let, ve kterých:

 • je ohrožen všestranný vývoj dítěte z důvodu nepříznivé sociální situace
 • mají děti problémy se školní docházkou či prospěchem
 • je dítě ohroženo odebráním z rodiny
 • rodiny po odchodu z azylového domu, které nadále potřebují podporu při řešení své nepříznivé situace

Jaký je cíl služby?

Cílem služby je poskytnutí takové podpory rodinám, která zmírní dopad složité sociální situace na děti a přispěje k udržení rodiny jako celku. Účelem služby je zaktivizování a postupné osamostatňování se rodiny tak, aby se uměla vyrovnávat s obtížnými situacemi i bez pomoci služby a byla schopna zabezpečit dětem vhodné výchovné prostředí.

Více informací o našem poslání, cílech a principech najdete ve veřejném závazku.

Jaké jsou naše zásady při poskytování služby?

 • Pomoc všem bez rozdílu s ohledem na individuální potřeby každého uživatele
 • Respekt k přáním uživatelů
 • Podpora rodinného prostředí a přirozených sociálních vazeb uživatelů
 • Motivace uživatelů k samostatnosti a zapojení se do komunity
 • Profesionalita pracovníků

Jaké jsou základní činnosti služby?

 • sociálně právní pomoc, podpora při uplatňování práv a zájmů
 • pomoc při výchově a péči o dítě
 • pomoc při organizaci života rodiny a jejich členů
 • pomoc při hospodaření s financemi rodiny
 • pomoc při zajišťování chodu domácnosti
 • pomoc při řešení otázek spojených s bydlením
 • pomoc při vyhledávání vzdělávání a zaměstnání členů rodiny
 • pomoc a vedení k rozvoji rodičovských a sociálních kompetencí a dovedností
 • pomoc při obnově a upevnění vztahů v rodině

Kde a jakou formou je služba poskytována?

Služba je poskytována v terénní i ambulantní formě.

Terénní forma služby probíhá přímo v domácím prostředí uživatelů. Služba je zajišťována sociálním pracovníkem, který dochází k rodinám do jejich přirozeného prostředí. Je založena na dlouhodobé a intenzivní práci s dobrou znalostí prostředí a navození důvěry mezi pracovníkem a rodinou.

Ambulantní část služby je poskytována na adrese Benešovská 507, 258 01 Vlašim.

 

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Ambulantní forma:                                 Terénní forma:

Po        8:00 - 11:00                               Po     12:00 – 17:00

Út        8:00 - 11:00                                Út     12:00 – 17:00

 

Jaká je kapacita služby?

U terénní formy 10 rodin, u ambulantní formy pak 15 rodin.

Kolik služba stojí?

Služba je poskytována bezplatně.

Koho oslovit v případě zájmu o službu?

Vedoucí služby: Bc. Tereza Štiková

Tel.: 734 410 997

e-mail: %mvu5f54a.EobZ4WH_vk1~da03FD8384Ys

OPZ III