Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

Komu je služba určena?

Služba je poskytována rodinám s dětmi ve věku 0 – 18 let, ve kterých je:

 • ohrožen všestranný vývoj dítěte z důvodu nepříznivé sociální situace
 • problém u dětí se školní docházkou či prospěchem
 • dítě ohroženo odebráním z rodiny
 • potřebná následná podpora při řešení nepříznivé situace rodiny po odchodu z azylového domu

Je služba omezena věkem?

Ano, matka či otec musí být plnoletí a jejich děti nezletilé.

Jaký je cíl služby?

 • Rodina je schopna samostatně fungovat ve společnosti.
 • Rodina zajišťuje bezpečné a podnětné prostředí pro vývoj dítěte.
 • Rodiče (pečující osoby) zvládají své rodičovské kompetence.
 • Rodiče (pečující osoby) a děti dodržují společenské normy a plní své povinnosti.
 • Rodiče (pečující osoby) dbají a podporují dítě při zvládání vzdělávacího procesu.

Více informací o našem poslání, cílech a principech najdete ve veřejném závazku.

 Na co se služba zaměřuje?

 • Zvyšování rodičovských kompetencí při výchově a péči o dítě
 • Utváření bezpečného a podnětného rodinného prostředí
 • Zlepšení a upevnění vztahů v rodině
 • Podpora ve využívání široké rodiny při řešení nepříznivé životní situace
 • Podpora ve využívání dostupných veřejných služeb
 • Pomoc při hledání vhodného pracovního uplatnění rodičů
 • Pomoc při dluhových obtížích rodiny
 • Podpora v udržení nebo nalezení vhodného bydlení pro rodinu

Jakou formou, kde a v jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Služba je poskytována na dvou pracovištích- ve Vlašimi a v Benešově.

Služba je poskytována v terénní a ambulantní formě.

Terénní forma služby probíhá přímo v domácím prostředí uživatelů. Ambulantní forma služby je poskytována v kanceláři služby.

Adresa pracoviště ve Vlašimi: Benešovská 507, 258 01 Vlašim

Ambulantní forma     PO + ÚT      8:00 – 11:00

Terénní forma            PO – ČT     12:00 – 17:00

Adresa pracoviště v Benešově: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Ambulantní forma     PO + ÚT      8:00 – 11:00

Terénní forma            PO – ČT     12:00 – 17:00

Jaká je kapacita služby?

Vlašim: U terénní formy 10 rodin, u ambulantní formy 15 rodin.

Benešov: U terénní formy 7 rodin, u ambulantní formy 10 rodin.

Kolik služba stojí?

Služba je poskytována bezplatně.

Koho oslovit v případě zájmu o službu?

Vedoucí služby: Bc. Tereza Štiková

Tel.: 734 410 997

e-mail: stikova.tereza@diakonie-stred.cz

 

Dokumenty ke stažení:

Smlouva, Pravidla, Nabídka činností,Veřejný závazek

OPZ III