Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Komu je služba určena?

Rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen složitou sociální situací, kterou rodiče bez pomoci a podpory nejsou schopni řešit.

Rodinám, kterým hrozí ztráta bydlení a nutnost vyhledat službu azylového bydlení nebo rodinám, kde hrozí odebrání dítěte do ústavní péče.

Je služba omezena věkem?

Ano, matka či otec musejí být plnoletí a jejich děti nezletilé.

Jaký je cíl služby?

Prevence ohrožení dětí, případně zmírnění dopadu složité sociální situace v rodině na děti. Pomáháme rodičům získat náhled na málo funkční vzorce chování a výchovné postupy a umožňujeme nácvik rodičovských dovedností. Podpora směřuje k aktivizaci a postupnému osamostatňování rodin. 

Více informací o našem poslání, cílech a principech najdete ve veřejném závazku.

Jaké jsou naše zásady při poskytování služby?

  • respektujeme práva klientů na svobodné rozhodování
  • dodržujeme zásady diskrétnosti a mlčenlivosti při jednání s klientem
  • přistupujeme individuálně k řešení problémů každého klienta
  • podporujeme klienty k nezávislosti
  • podporujeme sebedůvěru a snahu hledat vlastní cestu k řešení současné situace

Na co se služba zaměřuje?

Rodinám pomáháme při výchově a péči o děti (výchovné problémy, komunikace se školou apod.). Poskytujeme podporu v sociálně právní oblasti (poradenství, asistence na úřadech a soudech atp.).

Poskytujeme pomoc při hospodaření s financemi (např. rozpočet domácnosti, splátkové kalendáře), při zajištění chodu domácnosti, při organizaci denního režimu.

Pomáháme při hledání zaměstnání či škol pro děti. Také s klienty řešíme otázku bydlení (orientace na trhu s byty, náležitosti nájemních smluv atp.).

Nabízíme pomoc při upevňování rodinných vztahů a vazeb (kontakt s užší i vzdálenější rodinou, řešení mezigeneračních sporů či dalších problémů).

Zajišťujeme vzdělávací a kulturní akce, zájmové aktivity pro rodiče s dětmi (doučování dětí, společné vaření ve společné kuchyni, zájmové kroužky, zábavná odpoledne apod.).

Zprostředkováváme kontakt s odborníky a dalšími institucemi.

Kde a jakou formou je služba poskytována?

Služba je poskytována v terénní i ambulantní formě.

Terénní forma služby probíhá přímo v domácím prostředí klientů, v jednotlivých rodinách – po ukončení pobytu v azylovém domě nebo na základě doporučení OSPOD. Obvykle se jedná o Vlašim a okolí.

Ambulantní část služby je poskytována v Azylovém domě ve Vlašimi, Benešovská 507.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

U ambulantní formy: úterý 8:00 - 11:00 a středa 8:00 - 11:00.

U terénní formy: úterý 12:00 - 17:00 a středa 12:00 - 16:00.

V jiných časech je služba poskytována na základě dohody podle časových možností pracovníků.

Jaká je kapacita služby?

U terénní formy 10 klientů, u ambulantní formy pak 15 klientů.

Kolik služba stojí?

Služba je poskytována bezplatně.

Koho oslovit v případě zájmu o službu?

Vedoucí SAS Zrnko: Bc. Tereza Štiková

Tel.: 734 410 997, 743 177 702

email: sas.stred@diakonie.cz, stikova.stred@diakonie.cz 

 

Logo - indiv. projekt