Domovy se zvláštním režimem

Komu je služba určena?

Lidem, kteří vlivem Alzheimerovy choroby či jiného typu demence potřebují vyšší míru pomoci a podpory v základních úkonech péče o sebe sama, a tuto pomoc již není možné zajistit v domácím prostředí.

Je služba omezena věkem?

Ano, služba je poskytována klientům ve věku od 50 let.

Jaký je cíl služby?

Umožnit těmto lidem důstojný a spokojený život v co největší možné míře s důrazem na zachování jejich jedinečnosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurčení. Podporujeme rodiny klientů a snažíme se napomáhat zachování rodinných vazeb tam, kde je to možné. Důvěrou a vzájemným respektem se snažíme vytvářet Domov – tedy místo, kde žiji rád.

Na co se služba zaměřuje?

Klientům poskytujeme ubytování v dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s užíváním společných prostor (k ubytování patří také úklid a údržba prostor, praní, žehlení a další obdobné činnosti). Zařízení se svým charakterem velmi blíží rodinným domům.

Klientům poskytujeme stravu. Pomáháme s osobní hygienou a při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu (při oblékání, při přijímání jídla a pití, při pohybu a orientaci v prostoru apod.).

Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím (kontakty klienta s rodinou a blízkými, dále návštěvy, vycházky apod.).

Klienty zapojujeme do činností v Domovech i mimo ně, usilujeme o jejich aktivizaci. Klienty podporujeme v nácviku základních sebeobslužných činností.

Pomáháme klientům při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kde a jakou formou je služba poskytována?

Jedná se o pobytovou službu, kterou poskytujeme na pracovišti v Opolanech (Opolany 84) a v Pátku u Poděbrad (Pátek 178).

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Služba se poskytuje nepřetržitě.

Jaká je kapacita služby?

Celková kapacita činí 20 lůžek - 10 lůžek na pracovišti v Opolanech a 10 lůžek na pracovišti v Pátku.

Kolik služba stojí?

Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u vedoucí služby.

Koho oslovit v případě zájmu o službu?

Vedoucí služeb a sociální pracovnici Bc. Anetu Krejcárkovou; tel.: +420 734 410 995; e-mail: krejcarkova.aneta@diakonie-stred.cz.

Jaké dokumenty je potřeba vyplnit?

Máte-li o službu zájem, je potřeba vyplnit a odevzdat Žádost a dodat také Vyjádření lékaře.

Dokumenty ke stažení:

Domácí řádSmlouvaCeník, Veřejný závazek