Denní stacionář

Komu je služba určena?

Lidem s mentálním, kombinovaným či zdravotním postižením a poruchou autistického spektra (s přidruženým postižením intelektu), kteří potřebují výraznou pomoc a podporu druhé osoby v sebeobslužných a sociálních dovednostech.

Je služba omezena věkem?

Ano, služba je poskytována uživatelům ve věku 5 - 64 let.

Jaký je cíl služby?

Umožnit těmto lidem důstojný a spokojený život v co největší možné míře s důrazem na zachování jejich jedinečnosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurčení. Podporujeme rodiny uživatelů a snažíme se o zajištění péče ve spolupráci s rodinou tak, aby byly zachovány přirozené vazby, které jsou důležité pro každého člověka.

Více informací o našem poslání, cílech a principech najdete ve veřejném závazku.

Na co se služba zaměřuje?

Pomáháme uživatelům při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama (oblékání, orientace v prostoru apod.). Poskytujeme jim stravu, vedeme je k samostatnému stolování, pomáháme jim při osobní hygieně - s důrazem na samostatnost.

Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím (výlety, exkurze, návštěvy divadla, kina apod.). Uživatele zapojujeme do běžných činností spojených s chodem domácnosti: úklid, nakupování, příprava stravy apod. 

Rozvíjíme pracovní návyky a dovednosti (zejm. manuální činnosti) a komunikační dovednosti. Věnujeme se volnočasovým a zájmovým aktivitám, terapeutickým technikám (např. muzikoterapie, canisterapie, hipoterapie). Sportujeme, posilujeme fyzickou kondici a učíme zdravému životnímu stylu.

Učíme uživatele využívat běžně dostupné veřejné služby (pošta a další úřady, veřejné dopravní prostředky apod.),  pomáháme jim při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Jakou formou, kde a v jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Služba je poskytována ambulantní formou (uživatel dochází na pracoviště) od pondělí do pátku (mimo státních svátků):

  • v Čáslavi od 6:30 do 15:30
    na adrese Komenského náměstí 140, 286 01 Čáslav

Jaká je kapacita služby?

Kapacita činí 12 uživatelů.

Kolik služba stojí?

Jedná se o službu sociální péče, která je zpoplatněna dle aktuálního ceníku (k dispozici u vedoucí služby).

Koho oslovit v případě zájmu o službu?

Vedoucí služeb péče a sociální pracovnice: Bc. Stanislava Solařová
Tel.: +420 736 485 455; e-mail: solarova.stanislava@diakonie-stred.cz

Dokumenty ke stažení:

Provozní řád, Smlouva, Ceník