Denní stacionář

Komu je služba určena?

Lidem s mentálním, kombinovaným či zdravotním postižením a poruchou autistického spektra (s přidruženým postižením intelektu), kteří potřebují výraznou pomoc a podporu druhé osoby v sebeobslužných a sociálních dovednostech.

Je služba omezena věkem?

Ano, služba je poskytována klientům ve věku 16 - 64 let.

Jaký je cíl služby?

Umožnit těmto lidem důstojný a spokojený život v co největší možné míře s důrazem na zachování jejich jedinečnosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurčení. Podporujeme rodiny klientů a snažíme se o zajištění péče ve spolupráci s rodinou tak, aby byly zachovány přirozené vazby, které jsou důležité pro každého člověka.

Na co se služba zaměřuje?

Pomáháme klientům při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama (oblékání, orientace v prostoru apod.). Poskytujeme jim stravu, vedeme je k samostatnému stolování. Pomáháme jim při osobní hygieně - s důrazem na samostatnost.

Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím (výlety, exkurze, návštěvy divadla, kina apod.). Klienty zapojujeme do běžných činností spojených s chodem domácnosti: úklid, nakupování, příprava stravy apod. 

Rozvíjíme pracovní návyky a dovednosti (zejm. manuální činnosti) a komunikační dovednosti. Věnujeme se volnočasovým a zájmovým aktivitám, terapeutickým technikám (např. muzikoterapie). Sportujeme, posilujeme fyzickou kondici a učíme zdravému životnímu stylu.

Učíme klienty využívat běžně dostupné veřejné služby (pošta a další úřady, veřejné dopravní prostředky apod.). Pomáháme klientům při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Kde a jakou formou je služba poskytována?

Služba je poskytována ambulantní formou (klient dochází na pracoviště) a to v Čáslavi, Komenského nám. 140.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Pondělí - pátek (mimo státních svátků) vždy od 6:30 do 15:30.

Jaká je kapacita služby?

Kapacita činí 12 klientů.

Kolik služba stojí?

Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u vedoucí služby.

Více informací o našem poslání, cílech a principech najdete ve Veřejný_závazek_Čáslav.pdf

Koho oslovit v případě zájmu o službu?

Vedoucí služeb péče a sociální pracovnice : Bc. Stanislava Solařová

Tel.: +420 736 485 455; e-mail: solarova.stred@diakonie.cz