Domov pro osoby se zdravotním postižením

Komu je služba určena?

Lidem s mentálním (středně těžké až hluboké), kombinovaným či zdravotním postižením a poruchou autistického spektra (s přidruženým postižením intelektu), kteří potřebují vysokou míru individuální podpory a pravidelnou pomoc v běžných úkonech během celého dne z důvodu snížení až ztráty soběstačnosti, a tuto pomoc není možné zajistit v domácím prostředí.

Je služba omezena věkem?

Ano, služba je poskytována uživatelům ve věku 16 - 64 let.

Jaký je cíl služby?

Umožnit těmto lidem důstojný a spokojený život v co největší možné míře s důrazem na zachování jejich jedinečnosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurčení. Podporujeme rodiny uživatelů a snažíme se napomáhat zachování rodinných vazeb tam, kde je to možné. Důvěrou a vzájemným respektem se snažíme vytvářet Domov – tedy místo, kde žiji rád.
Více informací o našem poslání, cílech a principech najdete ve veřejném závazku.

Na co se služba zaměřuje?

Uživatelům poskytujeme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s užíváním společných prostor (k ubytování patří také úklid a údržba prostor, praní, žehlení a další obdobné činnosti). Uživatelům poskytujeme také stravu.

Pomáháme s osobní hygienou. Pomáháme při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu (při oblékání, při přijímání jídla a pití, při pohybu a orientaci v prostoru apod.).

Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím (kontakty uživatele s rodinou a blízkými, dále návštěvy kina, divadla, výlety, návštěvy restauračních zařízení, cukráren, kaváren apod.). Součástí činnosti jsou i pohybové aktivity, relaxační a terapeutické techniky (např. muzikoterapie, canisterapie, hipoterapie).

Uživatele zapojujeme do činností v domácnosti či jiných zájmových a pracovních činností, podporujeme je v nácviku základních sebeobslužných činností.

Pomáháme uživatelům při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Jakou formou, kde a v jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Jedná se o pobytovou službu, která je poskytována nepřetržitě na adrese Komenského náměstí 140, 286 01 Čáslav.

Jaká je kapacita služby?

Kapacita činí 14 uživatelů (lůžek).

Kolik služba stojí?

Jedná se o službu sociální péče, která je zpoplatněna dle aktuálního ceníku (k dispozici u vedoucí služby).

Koho oslovit v případě zájmu o službu?

Vedoucí služeb péče a sociální pracovnice: Bc. Stanislava Solařová
Tel.: +420 736 485 455; e-mail: %hyk8~l7TlGk47idWonjGK8aWdBxZ30kakrnO1p

Dokumenty ke stažení:

Domácí řád, Smlouva, Ceník