Domov pro osoby se zdravotním postižením

Komu je služba určena?

Lidem s mentálním (středně těžké až hluboké), kombinovaným či zdravotním postižením a poruchou autistického spektra (s přidruženým postižením intelektu), kteří potřebují vysokou míru individuální podpory a pravidelnou pomoc v běžných úkonech během celého dne z důvodu snížení až ztráty soběstačnosti, a tuto pomoc není možné zajistit v domácím prostředí.

Je služba omezena věkem?

Ano, služba je poskytována klientům ve věku od 7 let.

Jaký je cíl služby?

Umožnit těmto lidem důstojný a spokojený život v co největší možné míře s důrazem na zachování jejich jedinečnosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurčení. Podporujeme rodiny klientů a snažíme se napomáhat zachování rodinných vazeb tam, kde je to možné. Důvěrou a vzájemným respektem se snažíme vytvářet Domov – tedy místo, kde žiji rád.

Na co se služba zaměřuje?

Klientům poskytujeme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s užíváním společných prostor (k ubytování patří také úklid a údržba prostor, praní, žehlení a další obdobné činnosti). Klientům poskytujeme také stravu.

Pomáháme a osobní hygienou. Pomáháme při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu (při oblékání, při přijímání jídla a pití, při pohybu a orientaci v prostoru apod.).

Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím (kontakty klienta s rodinou a blízkými, dále návštěvy kina, divadla, výlety, návštěvy restauračních zařízení, cukráren, kaváren apod.). Součástí činnosti jsou i pohybové aktivity, relaxační a terapeutické techniky (např. muzikoterapie).

Klienty zapojujeme do činností v domácnosti či jiných zájmových a pracovních činností. Klienty podporujeme v nácviku základních sebeobslužných činností.

Pomáháme klientům při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kde a jakou formou je služba poskytována?

Jedná se o pobytovou službu, kterou poskytujeme na pracovišti v Čáslavi (Komenského nám. 140).

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Služba se poskytuje nepřetržitě.

Jaká je kapacita služby?

Kapacita činí 14 lůžek.

Kolik služba stojí?

Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u vedoucí služby.

Koho oslovit v případě zájmu o službu?

Vedoucí služeb péče a sociální pracovnice: Bc. Stanislava Solařová

Tel.: +420 736 485 455; e-mail: solarova.stred@diakonie.cz