Sociálně terapeutické dílny

Komu je služba poskytována?

Lidem ve věku 15 – 70 let:

 • osobám s mentálním postižením
 • osobám s chronickým duševním onemocněním
 • osobám s kombinovaným postižením
 • osobám se zdravotním postižením

Jaké jsou základní cíle služby?

 • podpořit začleňování osob s postižením do běžného života a přispět k jejich společenskému uplatnění
 • preventivně působit proti možnému sociálnímu vyloučení osob s postižením a předcházet zhoršování jejich sociální situace

Jaké zásady při poskytování služby uplatňujeme?

Při poskytování služby se snažíme tvořit SPOLEČENSTVÍ, které v MILOSRDENSTVÍ a s NADĚJÍ FORTELNĚ pomáhá potřebným.
Naše uživatele podporujeme a přijímáme S RESPEKTEM; službu organizujeme s ohledem na jejich SAMOSTATNÉ ROZHODOVÁNÍ; MOTIVUJEME uživatele ke zvyšování jejich soběstačnosti; k naplňování jejich potřeb a oprávněných zájmů přistupujeme INDIVIDUÁLNĚ; zachováváme MLČENLIVOST; poskytujeme našim uživatelům potřebnou EMOČNÍ i další přiměřenou PODPORU.

Více informací o našem poslání, cílech, hodnotách, průběhu a způsobech poskytování služby najdete ve veřejném závazku a v popisu realizace služby.

Na co se služba konkrétně zaměřuje a jakým činnostem se uživatel v dílnách může věnovat?

Prostřednictvím sociálně pracovní terapie s našimi uživateli pracujeme na získávání a dlouhodobém zdokonalování (nejen) pracovních dovedností a návyků. Usilujeme o to, aby si uživatelé naučené návyky a dovednosti udrželi co nejdéle.

Uživatelé si v rámci sociálně pracovní terapie mohou vyzkoušet nejčastěji tyto činnosti:

 • rukodělné činnosti v keramické dílně, textilní (šicí) a výtvarné dílně, v dřevařské dílně, v dílně na výrobu svíček a mýdel, v dílně na rozmontovávání a třídění elektroodpadu
 • úklidové a údržbářské práce
 • práce při úpravě zeleně
 • pomocné práce při zajištění provozu sociálně terapeutické kavárny
 • prezentace činnosti STD směrem k veřejnosti

Jakou formou, kde a v jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Služba je poskytována ambulantní formou (uživatel dochází na vybrané pracoviště) od pondělí do pátku (mimo státních svátků):

 • v Čáslavi od 6:30 do 15:30                                                                                                                    na adrese Komenského náměstí 140, Čáslav 286 01
 • v Kolíně od 7:00 do 15:30                                                                                                                     na adrese Kouřimská 15, Kolín 280 02
 • v Kutné Hoře od 8:00 do 16:00                                                                                                              na adrese Jiřího z Poděbrad 308, Kutná hora 284 01

Jaká je kapacita služby?

30 uživatelů v dílnách v Čáslavi, 30 uživatelů v dílnách v Kolíně, 10 uživatelů v dílně v Kutné Hoře.

Kolik služba stojí?

Jedná se o službu sociální prevence, kde je většina základních činností a úkonů poskytována zdarma. Uživatel hradí pouze odebranou stravu a nasmlouvané fakultativní služby, ev. další zprostředkované služby (detailní informace najdete v aktuálním ceníku služby STD).

Koho oslovit v případě zájmu o službu?

Vedoucí služeb prevence a sociální pracovnice: Dagmar Zemanová, DiS.

Tel.: +420 734 410 996; e-mail: g.zk4~l7T_nq3Zh6LTqsR9ef4.iC-b9-T-M

Dokumenty ke stažení:

Provozní řád Kolín, Provozní řád Kutná Hora, Provozní řád Čáslav, Smlouva, Ceník služeb