Sociálně terapeutické dílny

Komu je služba určena?

Osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s kombinovaným postižením, osobám s mentálním postižením, osobám se zdravotním postižením.

Je služba omezena věkem?

Ano, služba je poskytována uživatelům ve věku 16 - 64 let.

Jaký je cíl služby?

Podpořit uživatele v jejich společenském uplatnění a při jejich začleňování do běžného života, umožnit jim smysluplně trávit volný čas a pomoci je ochránit před nepříznivými důsledky možného sociálního vyloučení. 

Více informací o našem poslání, cílech, principech a způsobech poskytování služby najdete ve veřejném závazku a v popisu realizace služby.

Na co se služba zaměřuje?

S uživateli pracujeme na rozvoji základních pracovních dovedností a návyků. Usilujeme o to, aby si naučené návyky a dovednosti udrželi co nejdéle.

Uživatele vedeme k samostatnému rozhodování. Podporujeme je při hledání zaměstnání (ať již na chráněném či volném trhu práce).

S jakými činnostmi se uživatel v dílně setká?

Rukodělné činnosti v keramické dílně, textilní (šicí) a výtvarné dílně, dřevařské dílně a v dílně na rozmontovávání a třídění elektroodpadu, výroba svíček a mýdel.

Úklidové a údržbářské práce. Práce na úpravě zeleně.

Pomocné práce v zajištění provozu terapeutické kavárny.

Prezentace činnosti sociálně terapeutických dílen směrem k veřejnosti.

Jakou formou, kde a v jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Služba je poskytována ambulantní formou (uživatel dochází na pracoviště) od pondělí do pátku (mimo státních svátků):

  • v Čáslavi od 6:30 do 15:30                                                                                                                    na adrese Komenského náměstí 140, Čáslav 286 01
  • v Kolíně od 7:00 do 15:30                                                                                                                     na adrese Kouřimská 15, Kolín 280 02
  • v Kutné Hoře od 8:00 do 16:00                                                                                                              na adrese Jiřího z Poděbrad 308, Kutná hora 284 01

Jaká je kapacita služby?

30 uživatelů v dílnách v Čáslavi, 30 uživatelů v dílnách v Kolíně, 10 uživatelů v dílně v Kutné Hoře.

Kolik služba stojí?

Jedná se o službu sociální prevence, která je poskytována bezplatně.

Koho oslovit v případě zájmu o službu?

Vedoucí služeb prevence a sociální pracovnice: Dagmar Zemanová, DiS.

Tel.: +420 734 410 996; e-mail: g.zk4~l7T_nq3Zh6LTqsR9ef4.iC-b9-T-M

Dokumenty ke stažení:

Provozní řád Kolín, Provozní řád Kutná Hora, Provozní řád Čáslav, Smlouva, Ceník služeb