Sociálně terapeutické dílny

Komu je služba určena?

Osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s kombinovaným postižením, osobám s mentálním postižením, osobám se zdravotním postižením.

Je služba omezena věkem?

Ano, služba je poskytována klientům ve věku 18 - 64 let.

Jaký je cíl služby?

Podpořit klienty v jejich společenském uplatnění, v možnosti uspět na chráněném i volném trhu práce, ve smysluplném trávení volného času.

Více informací o našem poslání, cílech a principech najdete ve veřejném závazku.

Na co se služba zaměřuje?

S klienty pracujeme na rozvoji základních pracovních dovedností a návyků. Usilujeme o to, aby si naučené návyky a dovednosti udrželi co nejdéle.

Klienty vedeme k samostatnému rozhodování. Podporujeme je při hledání zaměstnání (ať již na chráněném či volném trhu práce).

S jakými činnostmi se klient v dílně setká?

Výtvarná a rukodělná dílna. Keramická dílna. Dřevařská dílna.

Úklidové a údržbářské práce. Práce na úpravě zeleně.

Pomocné práce v zajištění provozu terapeutické kavárny. Prezentace činnosti sociálně terapeutických dílen.

Kde a jakou formou je služba poskytována?

Služba je poskytována ambulantní formou (klient dochází na pracoviště) a to v Čáslavi (Komenského nám. 140) a v Kolíně (Kouřimská 15).

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Pondělí - pátek (mimo státních svátků) vždy od 6:30 do 15:30.

Jaká je kapacita služby?

20 klientů na pracovišti v Čáslavi a 20 klientů v Kolíně.

Kolik služba stojí?

Služba je poskytována bezplatně.

Koho oslovit v případě zájmu o službu?

Vedoucí služeb prevence Kolína a Čáslav. Tel.: +420 734 410 996; e-mail: vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz.

Logo - indiv. projekt