Sociální rehabilitace

Komu je služba určena?

Osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s kombinovaným postižením, osobám s mentálním postižením, osobám se zdravotním postižením.

Je služba omezena věkem?

Ano, služba je poskytována uživatelům ve věku 18 - 80 let.

Jaký je cíl služby?

Posílit a rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatelů tak, aby dokázali fungovat v přirozeném společenském prostředí a mohli kvalitně a samostatně (popř. s co nejmenší mírou podpory) uspokojovat své osobní potřeby a zájmy, žít svůj život naplno.

Více informací o našem poslání, cílech a principech najdete ve veřejném závazku.

Na co se služba zaměřuje?

Uživatele služby vedeme ke zvládání péče o vlastní osobu (zejm. hygienické dovednosti). Pracujeme s nimi na tom, aby zvládli pečovat o domácnost a své prostředí.

Jakým činnostem se uživatel v rámci rehabilitace může věnovat?

Věnujeme se nácviku obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, PC, telefonu, fotoaparátu. Rozvíjíme dovednosti a návyky v oblasti nakupování, přípravy stravy a stolování.

Uživatelům zajišťujeme volnočasové a sportovní aktivity. Opakujeme s nimi základní vědomosti. Věnujeme se nácviku samostatného pohybu, orientace v prostoru, využívání dopravních prostředků.

Rozvíjíme dovednosti potřebné k úředním úkonům a základy finanční gramotnosti. Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím (návštěvy kina, divadla, restaurací, kaváren, dále výlety, exkurze, pobytové akce apod.).

Jakou formou, kde a v jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Služba je poskytována ambulantní formou (klient dochází na pracoviště) od pondělí do pátku (mimo státních svátků):

  • v Čáslavi od 8:00 do 15:00 (v odůvodněných případech i nad rámec provozní doby) na adrese Komenského náměstí 140, Čáslav 286 01
  • v Kolíně od 8:00 do 15:00 (v odůvodněných případech i nad rámec provozní doby) na adrese na adrese Kouřimská 15, Kolín 280 02

Jaká je kapacita služby?

Celková kapacita činí 40 uživatelů - 20 uživatelů na pracovišti v Čáslavi a 20 uživatelů na pracovišti v Kolíně.

Kolik služba stojí?

Jedná se o službu sociální prevence, která je poskytována bezplatně.

Koho oslovit v případě zájmu o službu?

Vedoucí služeb prevence a sociální pracovnice: Dagmar Zemanová, Dis.

Tel.: +420 734 410 996; e-mail: g.zk4~l7T_nq3Zh6LTqsR9ef4.iC-b9-T-M

Logo - indiv. projekt SR