Pracoviště Občanské poradny

Pracoviště ČÁSLAV

Adresa: Komenského náměstí 140, 286 01 Čáslav
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimíra Šnajdarová, Bc. Alena Lavická
Kontakt: tel. 327 314 379
e-mail: snajdarova.vladimira@diakonie-stred.cz, lavicka.alena@diakonie-stred.cz 
Otevírací doba:   
Pondělí             14:00 - 18:00 (pouze pro objednané)     
Úterý                 9:00 – 13:00
Středa               14:00 - 18:00 (pouze pro objednané)
Čtvrtek              9:00 – 13:00
- konzultaci lze poskytnout také v ostatních dnech na objednání 
 

Pracoviště KOLÍN

Adresa: Kouřimská 15, 280 00 Kolín
Kontaktní osoba: Bc. Martina Čáslavová
Kontakt: tel. 739 385 545
e-mail: caslavova.martina@diakonie-stred.cz 
 
Otevírací doba:   
Středa              9:00 - 15:00      15:00 - 17:00 (pouze pro objednané) 
Pátek                9:00 – 13:00

 

Pracoviště BENEŠOV

Adresa: Piaristická kolej Benešov, Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Štiková
Kontakt: tel. 734 410 997
e-mail: stikova.tereza@diakonie-stred.cz 
 
Otevírací doba:        
Čtvrtek              8:00 – 16:00
Pátek                 8.00 - 12.00 (pouze pro objednané)

 

Pracoviště VOTICE

Adresa: Klášterní 1, 259 01 Votice, Klášter sv. Františka z Assisi
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Štiková
Kontakt: tel. 734 410 997
e-mail: stikova.tereza@diakonie-stred.cz 
 
Otevírací doba:        
Pondělí           8:00 – 16:00

Doporučujeme se na konzultaci vždy předem telefonicky, osobně či e-mailem objednat na kontaktech uvedených výše!