Domovy pro seniory

Komu je služba určena?

Lidem, kteří vlivem stáří, nemoci či zdravotního postižení potřebují vyšší míru pomoci a podpory v základních úkonech péče o sebe sama, a tuto pomoc již není možné zajistit v domácím prostředí.

Je služba omezena věkem?

Ano, služba je poskytována klientům ve věku od 65 let (ve výjimečných případech podléhajících schválení vedení organizace od 60 let).

Jaký je cíl služby?

Umožnit těmto lidem důstojný a spokojený život v co největší možné míře s důrazem na zachování jejich jedinečnosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurčení. Podporujeme rodiny klientů a snažíme se napomáhat zachování rodinných vazeb tam, kde je to možné. Důvěrou a vzájemným respektem se snažíme vytvářet Domov – tedy místo, kde žiji rád.

Na co se služba zaměřuje?

Klientům poskytujeme ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích s užíváním společných prostor (k ubytování patří také úklid a údržba prostor, praní, žehlení a další obdobné činnosti).

Klientům poskytujeme stravu. Pomáháme s osobní hygienou. Pomáháme při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu (při oblékání, při přijímání jídla a pití, při pohybu a orientaci v prostoru apod.).

Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím (kontakty klienta s rodinou a blízkými, dále návštěvy, vycházky, výlety či exkurze apod.).

Klienty zapojujeme do činností v Domovech i mimo ně, usilujeme o jejich aktivizaci. Klienty podporujeme v nácviku základních sebeobslužných činností.

Pomáháme klientům při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kde a jakou formou je služba poskytována?

Jedná se o pobytovou službu, kterou poskytujeme na pracovišti v Libici nad Cidlinou (Husova 2) a v Kostelci nad Černými Lesy (Lázeňská 462).

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Služba se poskytuje nepřetržitě.

Jaká je kapacita služby?

Celková kapacita činí 52 lůžek - 28 lůžek na pracovišti v Libici nad Cidlinou a 24 lůžek na pracovišti v Kostelci nad Černými Lesy.

Kolik služba stojí?

Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u vedoucí služby.

Koho oslovit v případě zájmu o službu?

Vedoucí služeb a sociální pracovnice Mgr. Alena Pačenovská; tel.: +420 721 211 676; email: pacenovska.alena@diakonie-stred.cz  

 

Jaké dokumenty je potřeba vyplnit?

Máte-li o službu zájem, je potřeba vyplnit a odevzdat Žádost a dodat také Vyjádření lékaře.

Dokumenty ke stažení:

Domácí řád, SmlouvaCeník, Veřejný závazek