Pečovatelská služba

Komu je služba určena?

Lidem, se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Je služba omezena věkem?

Ano, služba je poskytována klientům ve věku od 27 let.

Jaký je cíl služby?

Umožnit těmto lidem a jejich blízkým důstojný a spokojený život s důrazem na zachování jejich jedinečnosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurčení.

Více informací o našem poslání, cílech a principech najdete ve veřejném závazku.

Na co se služba zaměřuje?

Klientům poskytujeme sociální poradenství a to jak po telefonu, tak osobně (na pracovišti v Kostelci), vyžaduje-li to situace tak i v domácnosti klienta či na jiném domluveném místě.

Klientům pomáháme při zajištění stravy (dovoz oběda, příprava jídla a pití přímo v domácnosti klienta apod.). Pomáháme s osobní hygienou a při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu (při oblékání, při přijímání jídla a pití, při pohybu a orientaci v prostoru apod.).

Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím (doprovody k lékaři, na úřady, do obchodu, do restaurace, do kostela apod.).

Kde a jakou formou je služba poskytována?

Jedná se o terénní službu, kterou poskytujeme v Kostelci nad Černými Lesy a okolních obcích.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Služba se poskytuje od pondělí do pátku, vždy od 6:00 do 14:30.

Jaká je kapacita služby?

Celková kapacita činí 40 klientů.

Kolik služba stojí?

Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici níže.

Koho oslovit v případě zájmu o službu?

Vedoucí služby. Tel.: +420 731 615 674; e-mail: 98wlVbjgc8kzVdh7VX~nZZag9brf9dh_Z5pJ.

Ke stažení

Smlouva   Ceník platný do 05/2021  Nový ceník platný od 06/2021 Vnitřní pravidla