Pečovatelská služba

Komu je služba určena?

Osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Je služba omezena věkem?

Služba je poskytována od 1. roku věku.

Jaký je cíl služby?

Umožnit těmto lidem a jejich blízkým důstojný a spokojený život s důrazem na zachování jejich jedinečnosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurčení.

Více informací o našem poslání, cílech a principech najdete ve veřejném závazku.

Na co se služba zaměřuje?

Uživatelům nabízí pomoc s hygienou, s oblékáním, asistenci při přípravě a podání jídla, pomoc s úklidem domácnosti, doprovod k lékaři, na úřady nebo nákupy.

Uživatelům také poskytujeme základní sociální poradenství telefonicky nebo osobně (na pracovišti v Kostelci), vyžaduje-li to situace tak i v domácnosti uživatele či na jiném domluveném místě.

Kde a jakou formou je služba poskytována?

Jedná se o terénní službu, kterou poskytujeme v Kostelci nad Černými Lesy a okolních obcích.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Služba je poskytována v pracovní dny, o víkendech a svátcích od 7:00 hod. do 19:00 hodin.

Jaká je kapacita služby?

Okamžitá kapacita služby jsou 4 uživatelé.

Kolik služba stojí?

Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici níže.

Koho oslovit v případě zájmu o službu?

Vedoucí služby: Novotná Barbora, DiS.; tel.: +420 731 615 674; e-mail: 9hIy-.54X8El5b56LTqsR9ef4.iC-b9-T-M.

Ke stažení

Smlouva   Nový ceník Vnitřní pravidla