Domov se zvláštním režimem Pátek

Korespondenční adresa

Domov se zvláštním režimem pro osoby s demencí Pátek
Pátek 178
Pátek
29001

Kontaktní údaje

Vedoucí zařízení: Mgr. Eva Tomanová
Telefon: 734 410 995
E-mail: ahzk4~l7T.IkQOQ-48xy4792%mEoUW7r
Www: www.diakonie-stred.cz