Výzvy k podání nabídek

 
Zveřejněno  25.8.2020
 
Protokol o otevírání obálek, posuzování a hodnocení doručených nabídek projektu: Rekonstrukce výtahu v Domově pro seniory.