Výzvy k podání nabídek

 
Zveřejněno 18.7.2021
 
Protokol o otevírání obálek, posuzování a hodnocení doručených nabídek projektu: Rekonstrulce výtahu v Domově pro seniory.