Výzvy k podání nabídek

 
Zveřejněno  od 6.8.2020 do 24.8.2020
 
Výzva k podání nabídek a zadávací podminky na  Rekontrukci výtahu v Domově pro Seniory v Libici nad Cidlinou, včetně příloh:
Stavební zákres stávajícího stavu
Výkres řez
Výkres Půdorys