Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy vzniklo 1. ledna 2015 sloučením středisek v Libici nad Cidlinou, Čáslavi a Vlašimi.

yttzolcsdfgiec

k zamyšlení...

Berte na sebe břemena
jedni druhých,
tak naplníte
zákon Kristův.

Gal. 6,2

NAZEV WEBU