Poslání Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy (DSČ)

„Pomáháme s láskou, vírou, nadějí a respektem k druhému člověku.“

Posláním Diakonie ČCE – střediska Střední Čechy je poskytovat (v souladu s posláním Diakonie ČCE) ve svých zařízeních odbornou pomoc, péči a podporu lidem v nepříznivé situaci dané stářím, zdravotním postižením či tíživou sociální situací. Naše pomoc je založena na křesťanské lásce, lidském vztahu, vzájemném respektu a oboustranné důvěře. Svou prací chceme uživatelům našich služeb pomoci žít v co největší míře běžným a důstojným způsobem života.

Pomoc má mnoho tváří!

 

Pravidla pro návštěvy v Domově pro seniory v Kostelci nad Č. l., v Domově pro seniory v Libici nad C. a Domovech se zvl. režimem v Opolanech a Pátku u Poděbrad

platnost od 22.12.2020 

 

Podpořte Diakonii Střední Čechy a pomozte tak potřebným!