Pomoc má mnoho tváří!

Diakonie Střední Čechy pomáhá různým cílovým skupinám - lidem s mentálním a kombinovaným postižením, seniorům, lidem s Alzheimerovou chorobou (či jiným typem demence), matkám a rodinám v krizi, lidem v nepříznivé životní situaci.

Podpořte Diakonii Střední Čechy a pomozte tak potřebným!