Služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

I. Služby prevence

Sociálně terapeutické dílny - služba pro osoby s handicapem, která podporuje jejich společenské uplatnění, smysluplné trávení volného času i možnost uspět na chráněném či volném trhu práce. Službu poskytujeme na pracovištích v Čáslavi, Kolíně a Kutné Hoře.

II. Služby péče

Denní stacionář - služba pro osoby s handicapem, které potřebují výraznou pomoc a podporu druhé osoby v sebeobslužných a sociálních dovednostech. Službu poskytujeme na pracovišti v Čáslavi

Domov pro osoby se zdravotním postižením - služba pro osoby s těžším handicapem, které potřebují vysokou míru individuální podpory a pravidelnou pomoc v běžných úkonech během celého dne z důvodu snížení až ztráty soběstačnosti, a tuto pomoc není možné zajistit v domácím prostředí. Službu poskytujeme na pracovišti v Čáslavi