Služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

I. Služby prevence

Sociálně terapeutické dílny - služba pro klienty s handicapem, která podporuje jejich společenské uplatnění, smysluplné trávení volného času i možnost uspět na chráněném či volném trhu práce. Službu poskytujeme na pracovištích v Čáslavi, Kolíně a Kutné Hoře.

Sociální rehabilitace - tato služba pomáhá klientům s handicapem rozvíjet soběstačnost, samostatnost a zvládání péče o vlastní osobu, vhodné společenské chování. Službu poskytujeme na pracovištích v Čáslavi a Kolíně.

II. Služby péče

Denní stacionář - služba pro klienty s handicapem, kteří potřebují výraznou pomoc a podporu druhé osoby v sebeobslužných a sociálních dovednostech. Službu poskytujeme na pracovišti v Čáslavi

Domov pro osoby se zdravotním postižením - služba pro klienty s těžším handicapem, kteří potřebují vysokou míru individuální podpory a pravidelnou pomoc v běžných úkonech během celého dne z důvodu snížení až ztráty soběstačnosti, a tuto pomoc není možné zajistit v domácím prostředí. Službu poskytujeme na pracovišti v Čáslavi

Odlehčovací služby - služby určené klientům s těžším handicapem, kteří potřebují vyšší míru individuální podpory a pravidelnou pomoc v běžných úkonech během celého dne z důvodu snížení až ztráty soběstačnosti, tato pomoc jim je běžně poskytována v domácím prostředí, ale po dobu nezbytně nutnou ji rodinný pečující nemůže zajistit. Službu poskytujeme na pracovišti v Čáslavi.