Služby pro seniory

Domovy pro seniory - služba pro osoby, které vlivem stáří, nemoci či zdravotního postižení potřebují vyšší míru pomoci a podpory v základních úkonech péče o sebe sama, a tuto pomoc již není možné zajistit v domácím prostředí. Službu poskytujeme na pracovištích v Libici nad Cidlinou.

Pečovatelská služba - služba pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu poskytujeme v Kostelci nad Černými lesy a okolních obcích.