Služby pro matky a rodiny v krizi

Azylový dům - služba pro matky (případně otce) s nezletilými dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Službu poskytujeme na pracovišti Vlašim.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - služba určena rodinám ve složité sociální situaci, která ohrožuje zdravý vývoj dětí (reálně hrozí ztráta bydlení, či odebrání dítěte a jeho umístění do ústavní výchovy). Službu poskytujeme ve Vlašimi a okolí.