Pracoviště Benešov

V Benešově se nachází kontaktní místo Občanské poradny. Její služby jsou určeny všem lidem v tíživé životní situaci.

Provozní doba pracoviště: čtvrtek 8:00 - 16:00 + pátek 8:00 - 12:00 (pouze pro objednané)

  • Adresa: Piaristická kolej, Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov
  • Tel.: +420 734 168 982